پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سه‌شنبه, 25 تير 1398
  • EN
مزایده و مناقصه
سازمان نقشه برداری کشور برگزار می کند: آگهی مزایده برای مجموعه ورزشی سازمان نقشه برداری كشور 
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ 
۱۲:۵۲:۴۷
سازمان نقشه برداری کشور به منظور ارائه خدمات در مجموعه ورزشی خود، درنظر دارد اجاره این مجموعه را مطابق با شرایط مندرج در ضمیمه اسناد مزایده بارگذاری شده در ستاد را در بستر سامانه تدارکات الکترونیک ...
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ 
۱۰:۴۶:۵۳
اداره تداركات و سفارشات خارجي سازمان نقشه برداری کشور به منظور تامین برخی اقلام مورد نیاز این سازمان اقدام به برگزاری مناقصاتی در سامانه ستاد دولت کرده است.

5.3.5.0
V5.3.5.0