پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جمعه, 22 آذر 1398
  • EN
میز خدمت

     

 

ارائه محصولات مکان محور ارائه خدمات مکان محور

ارائه فتوموزاییک‌های پوشش سراسری و طرح های موردی

ارائه وب سرویس‌های مکانی

ارائه تصحیحات تعیین موقعیت آنی

ارایه اطلس، کتاب ، نقشه‌های موضوعی (گردشگری، شهری، استانی)و نشریه

ارائه اطلاعات نام های جغرافیایی استاندارد و عوارض منتسب به آنها

پردازش داده‌های خام گیرنده های تعیین موقعیت کاربران

ایستگاه‌های مبنایی چندمنظوره ژئودزی، ترازیابی، ثقل سنجی و ایستگاه دائم GNSS

ارایه لایه های تقسیمات کشوری

ارائه ار تفاع نقاط در سیستم ارتفاعی کشور (مدل ژئوئید محلی)

ارائه تصاویر رقومی دوربین‌های اولتراکم با GSD های متفاوت و DEM پوششی و غیر پوششی

ارائه چارت های دریایی(رقومی و کاغذی)

 ارائه خدمات نقشه‌برداری(از قبیل تهیه نقشه، تهیه ارتو، هیدروگرافی، کارتوگرافی و غیره)

ارائه نقشه های رقومی پوششی و غیر پوششی در مقیاس‌ها وفرمت‌های مختلف

ارائه چارت الکترونیک ناوبری(ENC)

پاسخ به استعلام درباره موجودیت داده های مکانی

ارائه تصاویر ماهواره‌های مختلف و نقشه تصویری پوششی و غیر پوششی

ارائه استانداردها و دستورالعمل های تولید نقشه ها و اطلاعات مکانی

تصویربرداری هوایی

ارائه عکس‌های هوایی پوشش سراسری و طرح‌های موردی

ارائه تراز دریا (سواحل شمال و جنوب کشور)

نظارت و کنترل فنی بر خدمات نقشه برداری

 

ارائه پیش بینی جزر و مد

 

5.3.5.0
V5.3.5.0